Cases

CASE I
Klantenbenadering


Bestaande klanten benaderen is veel gemakkelijker als een nieuwe klant zoeken. U hoeft de klant niet te zoeken, u hoeft uzelf niet te introduceren. De eerste acquisitie stap is dus al gezet.

Uw acquisitie begint bij bestaande klanten. Wanneer zij goed worden geïnformeerd krijgt u daar veel voor terug. Onbewust treden zij op als uw ambassadeurs.

Het goed onderhouden van relaties gaat niet vanzelf. Hierin moet u wel degelijk investeren.

Relatiebeheer is een onderdeel van het marketing (actie)plan. Jaarlijks moet vooraf worden vastgesteld wanneer en hoe bestaande klanten en relaties worden geïnformeerd.

Klantgerichtheid
Dit is de attitude van uw organisatie en schuilt in alle activiteiten van u en uw medewerkers. Ook per telefoon, brief of anderszins.


MiDi Consult kan u hierbij helpen, onze werkwijze:
 • Klanten en relaties in kaart brengen
 • Klanttevredenheidsonderzoek (eventueel ook kwaliteit check)
 • Contactmomenten vaststellen
 • Contact middelen
 • Aandachtspunten klantgerichtheid
 • Verbetertraject klantgerichtheid

Het is onze ervaring dat succesvolle klantenbenadering en relatiebeheer alleen tot stand kan komen in nauwe samenwerking met uw organisatie. Dit is een voorwaarde om te zorgen dat daadwerkelijk het beoogde resultaat wordt bereikt.


Traject van lead naar klant
Voor de interne opvolging en bewaking van aanvragen, offertes en opdrachten is het wellicht zinvol om het traject van lead tot klant in kaart te brengen. Het resultaat hiervan, met name de contactmomenten kunnen in het marketing (actie)plan worden opgenomen.

Kosten
Afhankelijk van uw en onze input kunnen wij:
 • Een vaste prijs opgeven
 • Op regiebasis werken


Flexibiliteit
Wij zijn gewend nauw samen te werken met onze opdrachtgevers en eventuele projectteams. Indien gewenst kunnen de werkzaamheden ook op locatie worden uitgevoerd.


Resultaatgericht
Onze adviezen helpen u gefundeerde beslissingen te nemen. Daar blijft het echter niet bij. Desgewenst dragen wij ook zorg voor de uitvoering van onze adviezen. Onze kracht is een sterke resultaatgerichtheid, waarbij u profiteert van een schat aan kennis en organisatie-ervaring.


MiDi CONSULT heeft specifieke kennis en ervaring op het gebied van:
 • Organisatie en P.R. in de professionele dienstverlening
 • Marketing en acquisitie van projecten
 • Marketing en verkoop van "technische" producten
CASE II
MARKETING (ACTIE) PLANNEN


Vanwege het grote aanbod van vergelijkbare diensten is het belang van marketing de laatste jaren steeds verder toegenomen. Alleen door het planmatig en structureel uitvoeren van marketing acties kan op termijn een voordeel ten opzichte van de concurrentie worden behaald.

Hiervoor is het noodzakelijk om gedegen analyses te maken. Vanuit deze analyses wordt het marketing beleid vastgesteld. Met realistische doelstellingen en een adequate inzet van de verschillende marketing acties.

Op het gebied van marketing en acquisitie wordt nog te vaak niet doelgericht gewerkt. Er wordt onvoldoende vastgelegd wanneer en op welke punten communicatie inspanningen plaats moeten vinden. Een integrale, structurele en systematische beschrijving van de marketing acties is noodzakelijk om effectief uw doelgroep(en) te bewerken en om verspilling van uw budget te voorkomen. Het marketing actieplan is een evenwichtige jaarplanning van de contactfrequentie met klanten, relaties, prospects en overige doelgroepen.

Het marketingplan moet antwoorden genereren op de volgende vragen:
 • Wat is uw positie in de markt?
 • Waarom en wanneer schakelt een klant u in?
 • Wat vinden klanten belangrijk?
 • Hoe vindt selectie plaats door klanten?
 • Hoe ziet het traject van lead naar klant eruit?
 • Wat is de reden van een afschrijving?
 • Wat is de belofte die u uw klanten maakt?

MiDi Consult kan u hierbij helpen, onze werkwijze:
 • Inventarisatie van klanten, relaties en prospects
 • Marketingbeleid definiëren
 • Interne en externe analyses
 • Eventuele concurrentie analyse
 • Vaststellen doelgroepen en hun prioriteiten / Afstemmen van wensen en eisen
 • Innovatie / Nieuwe producten / Nieuwe markten definiëren
 • Beeldvorming / Uitstraling / Naamsbekendheid
 • Het bepalen van marketing acties
 • Het maken van een raamwerk met de contactfrequentie per doelgroep
 • De acties in een jaarplanning opnemen en integreren in het Informatie Systeem

Deze aanpak is een richtlijn om aan te geven welke elementen geïnventariseerd en vervolgens uitgewerkt kunnen worden. Een marketingplan is een momentopname en moet jaarlijks bijgesteld worden. Een marketingplan kan helpen bij effectieve marktbenadering en marketing communicatie.

Traject van lead tot klant
Voor de interne opvolging en bewaking van aanvragen, offertes en opdrachten is het wellicht zinvol om het traject van lead tot klant in kaart te brengen. Het resultaat hiervan, met name de meetpunten zouden ook in het V.I.S. kunnen worden opgenomen.

Het is onze ervaring dat een goed marketing (actie)plan alleen tot stand kan komen in nauwe samenwerking met de klant. Het jaarlijks aanpassen en bijstellen van het marketing (actie)plan kan daarna door uw eigen organisatie worden gedaan.

Flexibiliteit
Wij zijn gewend nauw samen te werken met onze opdrachtgevers en eventuele projectteams. Indien gewenst kunnen de werkzaamheden ook op locatie worden uitgevoerd.


Resultaatgericht
Onze adviezen helpen u gefundeerde beslissingen te nemen. Daar blijft het echter niet bij. Desgewenst dragen wij ook zorg voor de uitvoering van onze adviezen. Onze kracht is een sterke resultaatgerichtheid, waarbij u profiteert van een schat aan kennis en organisatie-ervaring.


MiDi CONSULT heeft specifieke kennis en ervaring op het gebied van:
 • Organisatie en P.R. in de professionele dienstverlening
 • Marketing en acquisitie van projecten
 • Marketing en verkoop van "technische" producten
BARONIELAAN 92
4818 RC BREDA (NL)
T: +31(0)76 523 01 01
F: +31(0)76 514 16 33
INFO@MIDIBREDA.NL