Adres- en ledenbestanden

Uw situatie
U bent voornemens uw relatiebestand zodanig digitaal op te bouwen, c.q. updaten, dat dit geschikt is voor het uitvoeren van (gepersonaliseerde) mailings en het printen van adresstickers. Om deze doelgroep structureel te bewerken dient jaarlijks een communicatieplanning te worden gemaakt. In de toekomst is het wellicht aan te bevelen om een marketing (actie) plan te maken.

Adresbestand:
  • Opbouwen van een adresbestand met: Naam, adres, woonplaats, website, telefoon en naam contactpersoon (projectleider) met titel en voorletters. Alsmede indien beschikbaar faxnummer, e-mail en gsm nummer.
  • Selectiecriteria vaststellen van nieuwe adressen zoals doelgroep, postcodegebied, aantal medewerkers enz.
  • Van het gehele bestand de juiste contactpersonen achterhalen

Het resultaat is een digitaal bestand met: naam, adres, woonplaats, website, telefoon en naam contactpersoon met titel en voorletters. Alsmede faxnummer, e-mail en gsm nummer. Dit bestand is geschikt voor het uitvoeren van gepersonaliseerde mailings, brieven en adresstickers.
BARONIELAAN 92
4818 RC BREDA (NL)
T: +31(0)76 523 01 01
F: +31(0)76 514 16 33
INFO@MIDIBREDA.NL