Notuleren

Notuleren van (openbare)vergaderingen en / of houden van interviews behoort eveneens tot een van onze specialismen.
Hierbij kunt u denken aan:
  • Bestuursorganen
  • Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht
  • Gemeenteraad
  • Visitatiebezoeken
  • Informatieavonden
  • Interviews

Wij zijn in het bezit van professionele opname- en uitwerkapparatuur

Wij zijn graag bereid u de namen van onze opdrachtgevers te geven om de kwaliteit van onze werkzaamheden te kunnen toetsen.
BARONIELAAN 92
4818 RC BREDA (NL)
T: +31(0)76 523 01 01
F: +31(0)76 514 16 33
INFO@MIDIBREDA.NL